تمامی حقوق مادی و معنوی این مجموعه متعلق به مجموعه رستوران های معلق شرکت پاسارگاد می باشد.